COMMUNIQUÉ

The Bolivarian Republic of Venezuela, before the serious and irregular events that have been developing against the Venezuelan State in the heart of the Organization of American States (OAS), has addressed the President of the Permanent Council to request the suspension of the session called for Tuesday, March 28, of this year, by a group of countries without the due consent from the Venezuelan Government, as is contemplated in the rules that guide this regional organization.

 

There is ongoing harassment against the Bolivarian Republic of Venezuela conducted by the United States of North America, through the occupant of the General Secretariat of the OAS, Mr. Luis Almagro, and a group of countries that have conformed a minority faction, and have promoted a pernicious international climate over the development of democratic life in Venezuela, with the intension of undermining its sovereignty and independence.

Venezuela wishes to alert about the serious and dangerous consequences looming over Venezuela's vigorous democracy and its successful human rights model, conducted from the OAS against our homeland's constitutional system. Destabilizing Venezuela will have effects beyond our borders and will weigh heavily over regional life and the historic progression of the Greater Homeland.

The Bolivarian Republic of Venezuela categorically rejects the interventionist plan that a minority faction of countries inside the OAS pretends to carry out against our Homeland, as well as it rejects the disproportionate and illicit behavior of Mr. Luis Almagro, through his criminal actions against the Public Branches of the Venezuelan State. If this illegal, unilateral, deviated and biased behavior in favor of violent extremists in Venezuela continues, we will act with severity and firmness through the diplomatic means, the instruments in International Law, and in accordance with the Venezuelan constitutional order.


“Surely, unity is what we lack in order to complete the task of our regeneration”.
Simón Bolívar

Caracas, March 27, 2017

KOMUNIKÉ BOLÍVAROVSKÉ REPUBLIKY VENEZUELA, MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ


V souvislosti se závažnými a neobvyklými událostmi, které se proti venezuelskému státu rozvíjí v samém srdci Organizace Americkách států (OAS), Bolívarovská republika Venezuela vyzvala presidenta Stálé rady ke zrušení zasedání svolaného na úterý 28. března tohoto roku některými státy OAS bez řádného souhlasu venezuelské vlády, jak se předpokládá v pravidlech, jimiž se řídí tato regionální organizace.

Jedná se o pokračující pronásledování Bolívarovské republiky Venezuela řízené Spojenými státy americkými prostřednictvím generálního tajemníka OAS, pana Luise Almagra, a minoritní skupiny států. Propagují zhoubný mezinárodní podnebí namísto rozvoje demokratického života ve Venezuele, s cílem oslabit její suverenitu a nezávislost.

Venezuela si přeje upozornit na vážné a nebezpečné důsledky hrozící silné venezuelské demokracii a jejímu úspěšnému modelu lidských práv, vedené OAS proti ústavnímu systému její vlasti. Destabilizace Venezuely ovlivní také naše hranice a bude mít výrazný vliv na život regionu a historický vývoj Velké vlasti.

Bolívarovská republiky Venezuela kategoricky odmítá intervenčí plan, který se některé státy OAS snaží vest proti naší vlasti a také odmítá nepřiměřené a nezákoné chování Luise Almagra, jeho trestné činy proti veřejným sférám venezuelského státu. Pokud toto nelegální, jednostrané, neobvyklé a předpojaté chování ve prospěch násilných extremistů ve Venezuele bude pokračovat, budeme postupovat přísně a tvrdě všemi diplomatickými prostředky, nástroji mezinárodního práva, v souladu s venezuelským ústavním pořádkem.


“Samozřejmě, jednota je to, co nám chybí k tomu, abychom dokončili naši obnovu”.
Simón Bolívar

Caracas, 27. Března 2017

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpeg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
Caracas / Venezuela

Login Form

Šafaříkova 201/17 120 00 Praha 2 Teléfono+420 226254100 Fax: +420 257534253
A los venezolanos residentes en República Checa y al público en general, se informa que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República Federal de Alemania ejercerá funciones concurrentes ante el Gobierno de la República Checa, de conformidad con la Gaceta Oficial Número 41.351, de fecha 01 de marzo de 2018.

gaceta01mar18